Sabtu, 29 Ogos 2015

Perbezaan warna safety helmet di tapak bina

Jumaat, 28 Ogos 2015

Ahli Profesional Projek Pembinaan

RM 80

Ahad, 23 Ogos 2015

Buku Asas Pengurusan Pembinaan

RM 80

Khamis, 20 Ogos 2015

Scafolding


Scafolding atau Peranca sering digunakan untuk pembinaan di kawasan bangunan tinggi. Ia mempunyai pelbagai fungsi untuk menyokong kerja-kerja pembinaan seperti berikut:
a) Mengecat dinding bangunan,
b) Memasang ikatan batu bata,
c) Melepa simen plaster pada dinding bangunan
d) Kerja-kerja pendawaian pada aras yang tinggi
e) Memasang siling pada aras bumbung

Ia mempunyai komponen-komponen seperti cat walk, main frame, horizontol, cross brace, join dan svivel castor.

Pemasangan peranca ini perlu dilakukan oleh orang yang kompeten bagi mengelakkan permasalahan berlaku ketika kerja berjalan.

Perakuan Sijil Separa

Sijil Perakuan Siap Separa

Apabila sesuatu projek yang sedang dilaksanakan itu telah siap secara separa atau telah mencapai keperluan untuk bangunan tersebut berfungsi serta pihak Pegawai Penguasa (SO) telah berpuas hati. Pihak Pegawai Penguasa (SO) tersebut boleh memperakukan kepada pihak kontraktor untuk pengeluaran Sijil Perakuan Siap Separa .

Peruntukan klausa di dalam borang kontrak atau Conditions Of Contract yang berkaitan dengan Perakuan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) adalah seperti berikut:

a) Klausa 42.0- Borang JKR 203A versi 2010
b) Klausa 46.1- Borang Kontrak Design And Build (PWD Form DB/T) version 2010

Kesan daripada pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) adalah seperti berikut:

1- Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) bermula iaitu selama 1 tahun untuk kontrak konvensional dan selama 2 tahun untuk kontrak secara design and build akan berlaku kepada  bangunan yang diterima secara separa

2-Pengiraan LAD perlu dikira semula dengan membuat pengiraan terhadap bangunan yang belum siap sepenuhnya.

3. Pelepasan Bon Pelaksanaan sepenuhnya oleh pihak klien kepada kontraktor hanya boleh dilakukan setelah Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD) dikeluarkan kepada seluruh bangunan.