Current Visitor

Selasa, 25 Januari 2011

Perolehan

Perolehan ialah satu kaedah pembelian bagi mendapatkan atau memperolehi sesuatu barangan, melaksanakan perkhidmatan atau kerja. Ia terbahagi kepada beberapa kategori yang diperincikan seperti berikut:
a) Tender
b) Sebutharga Rasmi
c) Sebutharga Kecil
d) Pembelian Runcit
e) Requisition
Perbezaan diantara kategori perolehan tersebut akan dihuraikan, pada sisipan akan datang.

2 ulasan: