Current Visitor

Khamis, 24 Februari 2011

Kadar Denda Dan Gantirugi Ditetapkan (LAD)

Kadar Denda Dan Gantirugi Ditetapkan atau LAD (Liquidated Ascertained Damage) adalah satu kadar denda yang akan dikenakan terhadap pihak kontraktor sekiranya gagal menyiapkan projek dalam masa yang telah ditetapkan atau tempoh Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT) telah berakhir. Walaubagaimanapun, LAD hanya boleh dilaksanakan terhadap kontraktor sekiranya Sijil Perakuan Kerja Tak Siap (CNC) telah dikeluarkan.

Untuk mengira LAD formulanya adalah seperti berikut:

             Prime Rate (PR) 
                    365 hari

Kadar PR adalah bergantung kepada BLR atau Kadar Pinjaman Asas yang dikeluarkan oleh bank-bank perdagangan tempatan seperti Maybank, CIMB, Public Bank dan lain-lain lagi.

Kita ambil satu contoh, katakan harga kontak adalah RM 5 Juta dan kadar BLR semasa adalah 6.0%

       Jadi      6.0%   = 0.0164% untuk kadar LAD sehari
                   365

          =>     0.0164%  x RM 5,000,000.00
                    100%

          =>  RM 820.00 sehari.

Jadi kadar LAD yang akan dikenakan kepada kontraktor sekiranya gagal menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan adalah sebanyak RM 820.00 sehari.

Kepada sahabat-sahabat di luar sana, bolehlah mencuba membuat pengiraan atau latihan mengikut contoh formula yang diterangkan sebentar tadi. 

12 ulasan: