Current Visitor

Selasa, 1 Mac 2011

Sepintas Lalu - Kontraktor Kelas F di Malaysia

Tahukah anda, menurut statistik pendaftaran terkini yang dipetik dari laman web Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Kementerian Kerja Raya Malaysia, menunjukkan bilangan kontraktor yang berdaftar dengan pusat pendaftaran tersebut adalah sebanyak 41,110 buah syarikat. Bilangan tersebut terperincikan seperti berikut:

Kelas Pendaftaran Kontraktor
 Bilangan Syarikat (Nos) 
Peratus (%)
Kelas A
            2,233
              5.43
Kelas B
            1,223
              2.97
Kelas C
            2,067
              5.03
Kelas D
            4,314
            10.49
Kelas E
            2,501
              6.08
Kelas F
          28,772
            69.99
Jumlah
          41,110
         100.00


Merujuk kepada statistik di atas, menunjukkan kontraktor Kelas F adalah kelas kontraktor yang teramai dengan pendaftaran sebanyak 28,772 syarikat berbanding dengan jumlah keseluruhan sebanyak 41,110 . Ini mewakili sebanyak 70% daripada peratus keseluruhan.

Cuba anda bayangkan, dengan bilangan yang begitu besar ini iaitu sebanyak 70%, bagaimanakah mereka-mereka ini untuk merebut peluang projek-projek yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan sepanjang tahun.

3 ulasan: