Current Visitor

Khamis, 5 Mei 2011

Perbezaan PDA, ATDA dan ACDA

P.D.A, A.T.D.A dan A.C.D.A adalah amalan ukur bahan JKR.

1. P.D.A (Preliminaries Detailed Abstract)

Merupakan satu penilaian tentang aktiviti–aktiviti yang perlu di lakukan sebelum memulakan sesuatu projek pembinaan. Ia mungkin di bincangkan oleh kontraktor dan pihak ukur bahan beberapa kali sehingga ia di rasakan sempurna. Dokumen ini berwarna merah.

2 A.T.D.A (As Tendered Detailed Abstract)
Satu penilaian yang di lakukan terhadap keseluruhan tender seperti kos, aktiviti kerja dari permulaan sehingga siap. Dokumen ini berwarna kuning. Pengulangan kerja penyemakkan A.T.D.A pada setiap minggu atau bulan di namakan reverse A.T.D.A.

3. A.C.D.A (As Completed Detailed Abstract)

Penilaian yang di lakukan selepas sesuatu projek pembinaan selesai. Ia merangkumi kerja-kerja tambahan yang tidak terdapat di dalam plan. Penilaian yang terlibat termasuklah kos, pengurusan. Overtime, dokumentasi dan sebagainya. Dokumen ini berwarna hijau.


(sumber :http://ukurbahan-qs.blogspot.com  )

1 ulasan: