Current Visitor

Jumaat, 20 November 2015

PENGELUARAN SIJIL SIAP KERJA (CPC) MENGIKUT BORANG JKR D&B (REKA DAN BINA) VERSI 2002, 2007 DAN 2010

Add caption

BORANG KONTRAK JKR D&B VERSI 2010 DAN VERSI 2007

Add caption
BORANG KONTRAK JKR D&B VERSI 2002


Merujuk kepada ketiga-tiga jenis COC Design And Build di atas menunjukkan untuk kontrak menggunakan versi 2007 dan 2010 memerlukan pihak kontraktor mendapatkan CCC terlebih dahulu sebelum CPC dikeluarkan. Manakala untuk Borang Kontrak versi 2002 tidak menyatakan keperluan untuk mendapat CCC terlebih dahulu sebelum CPC dikeluarkan.

JKR DB 2002: Klausa 41
JKR DB 2007 : Klausa 44.2
JKR DB 2010: Klausa 44.1

2 ulasan: